Καινοτόμες Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας

Στα Πιλοτικά Έργα του STRATENERGY χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τεχνολογίες της ΑΧΕ στα κτίρια:
  • Αντλίες θερμότητας αέρα/νερού: Αντλούν ενέργεια από τον αέρα του περιβάλλοντος για την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης χρησιμοποιώντας ένα μικρό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/EC/RES αντλίες θερμότητας με υψηλό ονομαστικό και εποχικό βαθμό απόδοσης κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας αντλίες θερμότητας θα αντικατασταθούν τα παλιά ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης πετρελαίου που έχουν χαμηλούς βαθμούς απόδοσης και υψηλή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας.
  • Εταίρος: Όλοι
  • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΑΠΕ-ΕΞΕ
  • Ημερομηνία:2020
  • Περιφέρεια:Επιλέξιμες Περιοχές Ελλάδας - Κύπρου
  • Αντικατάσταση ανοιγμάτων: Αποτελεί μία πολύ αποδοτική επέμβαση στα κτίρια, καθώς τα περισσότερα δημόσια κτίρια διαθέτουν παράθυρα με μεταλλικά πλαίσια και μονούς υαλοπίνακες. Τα σύγχρονα κουφώματα διαθέτουν θερμοδιακοπή στο πλαίσιο της κάσας, ειδικούς θερμομονωτικούς αποστάτες και πολλαπλά επίπεδα στεγανοποίησης. Σε συνδυασμό με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής και αέριο πλήρωσης τύπου αργκόν, επιτυγχάνεται ένας πολύ μικρότερος συντελεστής απωλειών που μπορεί να είναι έως και 7 φορές μικρότερος από την αρχική κατάσταση. Η αυξημένη αεροστεγανότητα που παρουσιάζουν τα σύγχρονα κουφώματα συνεισφέρει στη μείωση των ανεπιθύμητων εισροών αέρα στο κτίριο.
  • Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους: Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επεμβάσεις μείωσης της ενέργειας που απαιτείται για την θέρμανση του κτιρίου, καθώς οι θερμικές απώλειες από τα δομικά στοιχεία αποτελούν το 40-45% των συνολικών θερμικών απωλειών ενός τυπικού κτιρίου, ειδικά στην ελληνική και κυπριακή επικράτεια που το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων είναι κατασκευασμένο, πριν την θέσπιση κανονισμών θερμομόνωσης.
  • Αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως και φθορισμού με LED: Έχει πολύ μεγαλύτερη φωτιστική απόδοση από τις λάμπες πυρακτώσεως και φθορισμού με αποτέλεσμα την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για το ίδιο επίπεδο φωτισμού. Άλλο πλεονέκτημα είναι η πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (30000-50000ώρες) σε αντίθεση με τις λάμπες φθορισμού (10000-20000ώρες), που σε κτίρια τριτογενούς τομέα με πολύ μεγάλο αριθμό φωτιστικών, μειώνει πολύ το διαχειριστικό κόστος αντικατάστασης/ανανέωσης των «καμένων» λαμπτήρων.
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα: Αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές ΑΠΕ που μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα κτίριο και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και να το βοηθήσει να πετύχει το πρότυπο nZEB που απαιτεί η απαιτούμενη ενέργεια να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ΑΠΕ, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.
Image
  • KNX: Τα συστήματα αυτοματισμού και κεντρικού ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και φωτισμού δίνουν τη δυνατότητα της σωστής και κεντρικής διαχείρισης ενός κτιρίου και τη πιο αποδοτική λειτουργία των Η/Μ του συστημάτων. Συμβάλει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των υπόλοιπων στρατηγικών ΕΞΕ που εφαρμόστηκαν.