Κύπρο

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ στο Διατηρητέο κτίριο των Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου.
 • Προϋπολογισμός: 234.521 Ευρώ.
 • Ομάδα: Φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επισκέπτες.
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Σαριπόλου και συγκοινωνεί με το Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Λεμεσού μέσω μιας καλυμμένης στοάς. Το κτίριο στεγάζει τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και αποτελεί μέρος του κτιριακού συγκροτήματος του Δήμου. Αποτελείται από δύο ορόφους με συνολικό εμβαδό 480 τ.μ. Ο συγκεκριμένος χώρος στεγάζει 19 υπαλλήλους από το Τεχνικό τμήμα και δέχεται καθημερινά  άτομα για εξυπηρέτηση εξειδικευμένων θεμάτων, όπως Αρχιτέκτονες, γενικά μελετητές και   ιδιοκτήτες γης. Στο κτίριο καταναλώνεται μόνο ηλεκτρική ενέργεια και η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας γίνεται για σκοπούς ψύξης, φωτισμού, και θέρμανσης αντίστοιχα.  
Η επιλογή του στρατηγικού – επιδεικτικού έργου στο εν λόγω κτίριο γίνεται διότι:
α) αποτελεί  κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας και είναι διατηρητέο
β) βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού, της 2ης μεγαλύτερης πόλης στην Κύπρο,
γ) είναι δημοτικό κτίριο και έχει υψηλή επισκεψιμότητα από πολίτες και κυρίως μελετητές, αρχιτέκτονες και ιδιοκτήτες γης
 • Εταίρος: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Κύπρου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση στο Διατηρητέο κτίριο των Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου του Δημοσίου στην περιοχή, σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο nZEB σύμφωνα με τις πολιτικές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε:
 • Θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου με 8εκ. εξηλασμένη πολυστερινη.
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικότερα και εγκατάσταση εξωτερικών συστημάτων σκίασης στα παράθυρα.
 • Αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού.
 • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης του κτιρίου.
Από τη μελέτη του ειδικευμένου εμπειρογνώμονα βάσει της Εθνικής Μεθοδολογίας Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου προέκυψε ότι η εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης είναι 16,23 kWh/m²/yr, για σκοπούς ψύξης είναι 166,7kWh/m²/yr, για το φωτισμό 48,52 kWh/m²/yr και για το ζεστό νερό χρήσης 2,13 kWh/m²/yr. Με την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων προκύπτει ότι η εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας για σκοπούς θέρμανσης θα ανέρχεται σε 7,85 kWh/m²/yr, για σκοπούς ψύξης σε 32,82 kWh/m²/yr, για το φωτισμό σε 36,75 kWh/m²/yr και για το ζεστό νερό χρήσης η κατανάλωση θα παραμείνει ως έχει. Συνολικά με την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων το κτίριο εκτιμάται ότι θα εξοικονομεί περίπου 66% ενέργεια σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Τέλος όσον αφορά τις εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα αυτές από 184,1 kgCO2/m²/yr μειώνονται σε 61,82 kg CO2/m²/yr, δηλαδή μειώνονται περίπου κατά 66%.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 73.934 kWh/Έτος