Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ σε Κτίριο του Δήμου Θήρας.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Δήμος Θήρας.
 • Προϋπολογισμός: 237.110 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.
 • Αρχική κατάσταση: Ο παιδικός σταθμός βρίσκεται σχεδόν στο γεωγραφικό κέντρο του νησιού και σε αυτόν έχουν πρόσβαση παιδιά απ’ όλες της κοινότητες του νησιού κάνοντας τον ένα ιδιαίτερα σημαντικό κτήριο για όλη την τοπική κοινωνία. Η πρώτη κτιριακή εγκατάσταση του ανερχόταν στα 343m2 σε οικοπέδου των 1.890m2, το οποίο παραχωρήθηκε από την τότε Κοινότητα της Επισκοπής Γωνιάς  Θήρας. Διαχρονικά και μέχρι πριν την ένταξή του στο Δήμο Θήρας, μετονομάστηκε ως Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς Θήρας. Το κτήριο έχει κτισθεί με βάση την παραδοσιακή νησιωτική αρχιτεκτονική.
 • Εταίρος: Δήμος Θήρας
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Νοτίου Αιγαίου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Αφορά το κτήριο του Κρατικού Παιδικού Σταθμού Επισκοπής στην Σαντορίνη (Θήρα). Το κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες 200 περίπου παιδιών καθημερινά. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στην σταδιακή μετατροπή ενός Δημόσιου  κτηρίου  σε επιδεικτικό / πρότυπο κτήριο nZEB σύμφωνα με τις επιταγές των  ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:
 • Η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ξύλινα κουφώματα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.
 • Η αντικατάσταση του συμβατικού λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας και θα γίνει  εγκατάσταση σωμάτων στοιχείου/ανεμιστήρα (fan coils).
 • Η αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 138.660 kWh/έτος.