Κύπρο

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ στο κτίριο του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου.
 • Προϋπολογισμός: 188.261 Ευρώ.
 • Ομάδα: Φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επισκέπτες.
 • Αρχική Κατάσταση: Το κτίριο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ 22  στο κέ-ντρο της Σωτήρας και έχει ανεγερθεί το 1989. Στον χώρο του Δημοτικού Μεγάρου στεγάζονται τα γραφεία του Δημάρχου και των δημοτικών υπαλλήλων, το ταμείο εί-σπραξης δημοτικών τελών, η αρμόδια οικοδομική αρχή του Δήμου, η αποθήκη των εργατών του Δήμου, η αίθουσα συνεδριάσεων και το Δημοτικό Αμφιθέατρο. O ετή-σιος αριθμός επισκεπτών υπολογίζεται περί των 30.000 ατόμων. Αυτός ο αριθμός συμπεριλαμβάνει τόσο τους δημότες της Σωτήρας όσο και κατοίκους της ευρύτερες περιοχής Αμμοχώστου και της υπόλοιπης Κύπρου, αλλά ακόμα και λοιπούς επισκέ-πτες, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος. Tο κτίριο αποτε-λείται από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο συνολικού ωφέλιμου εμβαδού 1132 τ.μ., από τα οποία τα 504 τ.μ. αναλογούν στο Δημοτικό Θέατρο. H μεγαλύτερη ενέργεια καταναλώνεται για σκοπούς ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού αντίστοιχα.
 • Εταίρος: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Κύπρου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση στο Δημοτικό Μέγαρο. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου του Δημοσίου στην περιοχή, σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο nZEB σύμφωνα με τις πολιτικές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε:
 • Θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου με εξηλασμένη πολυστερίνη και σκρητ (Screed) ρύσεων.
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτι-κότερα.
 • Εγκατάσταση εξωτερικών συστημάτων σκίασης στα παράθυρα του ορόφου και κα-τασκευή προβόλων στους νότιους και δυτικούς υαλοπίνακες του κτιρίου των γρα-φείων.
 • Αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού.
 • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – ψύξης του κτιρίου.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1.
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 500.344 kWh/Έτος.