Κύπρο

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ στο κτίριο του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Γεροσκήπου.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου.
 • Προϋπολογισμός: 151.092 Ευρώ.
 • Ομάδα: Φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επισκέπτες.
 • Αρχική Κατάσταση: Το κτίριο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Κεντρικής Πλα-τείας του Δήμου Γεροσκήπου της Επαρχίας Πάφου και εκεί στεγάζονται οι δημοτι-κές υπηρεσίες του Δήμου. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1956 για να στεγάσει αρχι-κά την Δημοτική Αγορά, ενώ το 1993 το κτίριο μετατράπηκε σε Δημοτικό Μέγαρο για να στεγάσει τα γραφεία του νεοσύστατου τότε Δήμου. Πρόκειται για διώροφο περίκεντρο κτίσμα σχήματος οβάλ, χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό, που επι-βάλλεται με την μορφή του. Η κεντρική του όψη και είσοδος είναι στραμμένες προς την κεντρική πλατεία και την βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που δε-σπόζει στο κέντρο της πλατείας.  Το ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου ανέρχεται σε 733 m2, ενώ η μεγαλύτερη ενέργεια καταναλώνεται για σκοπούς ψύξης και φωτισμού.
 • Εταίρος: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Κύπρου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου, σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο nZEB σύμφωνα με τις πολιτικές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε:
 • Θερμομόνωση της οροφής του κτιρίου με εξιλασμένη πολυστερίνη και χαλίκι.
 • Θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων (τοιχοποιία, δοκοί και κολόνες) του κτιρίου με ορυκτόμβακα και γυψοσανίδες.
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτι-κότερα.
 • Αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού.
 • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – Ψύξης του κτιρίου.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1.
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 170.756 kWh/Έτος.