Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο για την ΑΧΕ σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Περιφέρεια Κρήτης.
 • Προϋπολογισμός: 422.000 Ευρώ.
 • Ομάδα: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, επισκέπτες.
 • Αρχική κατάσταση: Το κτηριακό συγκρότημα το οποίο απαρτίζεται από τρία επί μέρους κτήρια όπου στεγάζονται η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τα Δικαστήρια και η Δ/νση της Αστυνομίας, είναι αποτέλεσμα της μετασκευής τούρκικου κτίσματος του τέλους του 19ου αιώνα. Το συγκρότημα δεσπόζει στην πλατεία Ελευθερίας ενώ το πρώτο κτίσμα που κατασκευάσθηκε στη θέση αυτή ήταν Βενετικό. Το κτήριο μετά από τις προσθήκες που έγιναν σ' αυτό τον 17ο αιώνα έφτασε να διέθετε 200 δωμάτια και είχε ένα μεγάλο επίμηκες στεγασμένο προστώο κατά μήκος της βόρειας πλευράς του και χρησιμοποιήθηκε σαν στρατώνας. Μετά την αυτονομία και την αποχώρηση του τουρκικού στρατού στεγάσθηκαν διαδοχικά το «Γυμνάσιο Ηρακλείου» και αργότερα το 1921 και το δεύτερο γυμνάσιο της πόλης. Tο ενιαίο κτίσμα χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα ανάμεσα στα οποία δημιουργούνται ευρείες υπαίθριες διαβάσεις. Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου είναι 1.844,60μ2. Το ισόγειο καλύπτει επιφάνεια 765,30m2 όσο και ο πρώτος όροφος ενώ ο δεύτερος όροφος καλύπτει επιφάνεια 314m2.  
 • Εταίρος: Περιφέρεια Κρήτης
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Κρήτης

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση (small scale investment), η οποία  αφορά στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο πιο κεντρικό τμήμα της Πόλης του Ηρακλείου. Η δράση συμβάλει συνολικά στη μετατροπή του εμβληματικού  κτιρίου στην περιοχή, σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο nZEB σύμφωνα με τις απαιτήσεις των  ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε:
 • Θερμομόνωση οριζόντιων επιφανειών ώστε να  καλυφτεί η απροστάτευτη επιφάνεια του δώματος του Α΄ ορόφου και η επιφάνεια του δώματος του Β΄ ορόφου.
 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού κτιρίου ΚΝΧ.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, κλπ.
 • Εκτέλεση των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1.
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 178.307 kWh/έτος.