Κύπρο

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ στο κτίριο του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αθηένου.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου.
 • Προϋπολογισμός: 196.993 Ευρώ.
 • Ομάδα: Φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επισκέπτες.
 • Αρχική Κατάσταση: Το κτίριο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ στην Αθηένου της Επαρχίας Λάρνακας και βρίσκεται στα βόρεια της κεντρικής οικιστικής ζώνης. Η διαδικασία ανέγερσης του κτιρίου άρχισε το 1998 ενώ ολοκληρώθηκε την περίοδο 2003 – 2006. Η οροφή του έχει κατασκευαστεί από οριζόντια μεταλλική κατασκευή με ελαφριές κλίσεις. Έχει εγκατασταθεί κεντρικό σύστημα ψύξης/ θέρμανσης καθώς και μεμονωμένες ανεξάρτητες μονάδες κλιματισμού. Η μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας στο κτίριο καταναλώνεται για σκοπούς ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού αντίστοιχα.  Το κτίριο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από σχολεία καθώς και από άλλους επισκέπτες.   
 • Εταίρος: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Κύπρου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση η οποία αφορά στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου, σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο nZEB σύμφωνα με τις πολιτικές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε:
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτι-κότερα.
 • Αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του κτιρίου.
 • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – ψύξης του κτιρίου.
 • Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας (Heat Recovery System) για σκο-πούς θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1.
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 401.105 kWh/Έτος.