Κύπρο

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ στο κτίριο Κεντρικών Γραφείων του Συμ-βουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου.
 • Προϋπολογισμός: 375.766 Ευρώ.
 • Ομάδα: Φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επισκέπτες.
 • Αρχική Κατάσταση: Το κτίριο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ στη Λεμεσό, είναι κτισμένο το 2000 ενώ είναι δομημένο με μπετονένιο σκελετό και τουβλότοιχους που σε ορισμένα σημεία είναι επενδυμένοι με πέτρα και ως εκ τού-του δεν είναι θερμομονωμένο. Το κτίριο κλιματίζεται και θερμαίνεται με τη χρήση VRV που εγκαταστάθηκαν κατά την οικοδόμηση του κτιρίου. Το προσωπικό που στεγάζεται στα γραφεία ανέρχεται στα 55 άτομα ενώ υπολογίζεται ότι 50 άτομα πε-ρίπου επισκέπτονται τα γραφεία σε καθημερινή βάση. Το ωφέλιμο εμβαδό δαπέ-δου ανέρχεται σε 1,441 m², ενώ η μεγαλύτερη ενέργεια καταναλώνεται για σκοπούς ψύξης, φωτισμού και θέρμανσης.
 • Εταίρος: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Κύπρου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση στο κτίριο. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου του Δημοσίου στην περιοχή, σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο nZEB σύμφωνα με τις πολιτικές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε:
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτι-κότερα.
 • Αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού.
 • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – ψύξης του κτιρίου.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1.
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας332.871 kWh/Έτος.