Κύπρο

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ στο κτίριο του Τεχνολογικού Πανεπιστη-μίου της Κύπρου στη Λεμεσό.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου.
 • Προϋπολογισμός: 146.196 Ευρώ.
 • Ομάδα: Φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Ακαδημαϊκή κοινότητα, φοιτη-τές, επισκέπτες.
 • Αρχική κατάσταση: Το κτίριο βρίσκεται στη γωνιά των οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα στο κέντρο της Λεμεσού. Το κτιριακό σύμπλεγμα του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (πρώην κτήριο Λαϊκής Τράπε-ζας) κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και χρησιμοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας από την Τράπεζα για να στεγάσει τις υπηρεσίες της στο κέντρο της Λεμεσού.  Η ψύξη και θέρμανση του 1ου και 2ου ορόφου πραγματοποιείται από σύστημα VRV, ενώ ο φωτισμός του κτιρίου γίνεται με λαμπτήρες φθορισμού. Καθημερινά το κτίριο δέχεται δεκάδες φοιτητές και πολίτες καθώς και περίπου 100-120 άτομα σε καθημερινή βάση. Το ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου ανέρχεται σε 2,332 m², ενώ η μεγαλύτερη ενέργεια στο κτίριο καταναλώνεται για σκοπούς ψύξης.
 • Εταίρος: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Κύπρου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση στο κτίριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου στη Λεμεσό. Η επιδεικτική δράση συμβάλει συνολικά στη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου του Δημοσίου στην περιοχή, σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο nZEB σύμφωνα με τις πολιτικές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2030.
Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε:
 • Θερμομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων (τοιχοποιία, κολόνες και δοκοί) στη νότια εξωτερική όψη του κτιρίου με εξηλασμένη πολυστερίνη και θερμομονωτι-κό επίχρισμα.
 • Θερμομόνωση του δώματος της οροφής του κτιρίου με εξιλασμένη πολυστερίνη και πλάκες πεζοδρομίου.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του κτιρίου.
 • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Θέρμανσης – ψύξης του ισογείου και του μεσο-πατώματος.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 1.
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 454.590 kWh/Έτος.