Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Ταυτότητα

 • Τίτλος: Στρατηγικό Έργο Βελτίωσης της ΑΧΕ σε Κτίρια του Δήμου Κω.
 • Αντικείμενο: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Φορέας: Δήμος Κω.
 • Προϋπολογισμός: 260.096 Ευρώ.
 • Ομάδα Στόχος: Φορείς του Δημοσίου και ιδρωτικού τομέα, μαθητές, σπουδαστές, επισκέπτες.
 • Αρχική κατάσταση: Το Γυμνάσιο-Λύκειο Αντιμάχειας βρίσκεται στον οικισμό Αντιμάχεια που είναι πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Κω στο κέντρο του νησιού. Σε αυτό έχουν πρόσβαση παιδιά απ’ όλες τις γύρω κοινότητες του νησιού κάνοντας τον ένα ιδιαίτερα σημαντικό κτήριο για όλη την τοπική κοινωνία. Το κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου βρίσκεται στην πόλη της Κω και είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της κοινωνίας του νησιού καθώς το επισκέπτονται δεκάδες πολίτες καθημερινά με σκοπό την διευθέτηση υποθέσεων τους.
 • Εταίρος: Δήμος Κω
 • Παρεμβάσεις:Τεχνολογίες ΕΞΕ
 • Ημερομηνία:2020
 • Περιφέρεια:Νοτίου Αιγαίου

Οι Τεχνολογίες ΑΧΕ στο Κτίριο

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε μικρής έκτασης επένδυση (small scale investment), η οποία  αφορά δυο εμβληματικά κτίρια του Νοτίου Αιγαίου το κτήριο του Γυμνασίου-Λυκείου στην Αντιμάχεια  και το κτήριο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην πόλη της Κω.

Συγκεκριμένα, στο Γυμνασίο - Λυκείο πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
 • Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.
 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.
Στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
 • Αντικατάσταση του συμβατικού λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας.
 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED.
Image

Δείκτες

 • Πλήθος δημοσίων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ΑΧΕ: 2
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας: 234.208 kWh/έτος.