14. Διαχείριση των Μετρητικών Δεδομένων στα Κτίρια

Ανάλυση
Μια πολύ καλή πρακτική που βοηθάει τόσο στην αξιολόγηση των πιθανών επεμβάσεων ΑΧΕ σε ένα κτίριο όσο και στην επιλογή κάποιων συγκεκριμένων κτιρίων μέσα από το κτιριακό απόθεμα ενός Φορέα, είναι η ύπαρξη διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας ενεργειακών δεδομένων από τα κτίρια του. Τα δεδομένα αυτά μπορεί στην απλούστερη μορφή τους να είναι λογαριασμοί ενεργειακής κατανάλωσης (ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα). Σε κάποια πιο σύγχρονα κτίρια μπορεί επίσης να είναι εγκατεστημένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης με μετρητές που μπορούν να παρέχουν μετρήσεις από συγκεκριμένες καταναλώσεις (π.χ. κατανάλωση Η.Ε. για φωτισμό, κλιματισμό, κλπ.) οπότε εκτός των λογαριασμών να υπάρχουν επιπρόσθετες επιμέρους μετρήσεις.

“Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Φορέας έχει αρκετή πληροφορία για να αξιολογήσει την αποδοτικότητα της ενεργειακής χρήσης στα κτίρια του και να πάρει τις σωστές αποφάσεις όσον αφορά τις δράσεις για την βελτίωσης της.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Η καταγραφή και επεξεργασία των στοιχειών κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων στην Ελλάδα γίνεται με βάση τους λογαριασμούς ρεύματος και τα τιμολόγια πετρελαίου. Οι Δήμοι συγκεντρώνουν όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος και πετρελαίου, αλλά δεν διαθέτουν Σύστημα Αυτόματης Μέτρησης και Καταγραφής Ενέργειας ούτε και Φορητό Εξοπλισμό Μέτρησης Δεδομένων Ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε νέες συνδέσεις, αλλά και σε αντικατάσταση παλιών ρολογιών, σε νέο πιλοτικό πρόγραμμα τοποθέτησης μετρητών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Οι Δήμοι της Κύπρου δεν διαθέτουν τον αναγκαίο φορητό εξοπλισμό μέτρησης δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και δεν χρησιμοποιούνται αποδοτικά εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων. Επιπλέον, δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, εργαλεία, λογισμικά, μετρητές ενεργειακής κατανάλωσης και γνώσεις σχετικά με τα έργα ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημοτικά κτίρια.
Image
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Στην Ελλάδα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προκηρύξει από ετών διαγωνισμό για την εγκατάσταση 170.000 έξυπνων μετρητών, πιλοτικά σε 5 περιοχές της χώρας (Ξάνθη, Λέσβος, Λευκάδα, Αττική και Θεσσαλονίκη), όπου όμως ο διαγωνισμός έχει σταματήσει. Οι έξυπνοι μετρητές θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά «ρολόγια» και θα δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τη κατανάλωσή τους, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος, διακοπή της παροχής στους κακοπληρωτές κ.ά.
Στην Κύπρο οι έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχουν διαδοθεί ως όφειλαν, καθώς η ΑΗΚ δεν κατάφερε να προκηρύξει μέσα στο 2019 τον πρώτο διαγωνισμό, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτό θα καταστεί δυνατό μέσα στο 2020.

Συνδέσου

Image