12. Γνώση των Χρηστών των Κτιρίων για Τεχνολογίες ΑΠΕ

Ανάλυση
Ένα κτίριο χαρακτηρίζεται ως κτίριο με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (nZEB) όταν καταναλώνει ενέργεια με υψηλή αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας ενώ ταυτόχρονα μέρος της ενέργειας που καταναλώνει την παράγει επί τόπου από ΑΠΕ. Στη προσπάθεια των Δημόσιων Φορέων να μετατρέψουν τα κτίρια τους σε nZEB ώστε να συμμορφωθούν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι/χρήστες των κτιρίων να γνωρίζουν τις τεχνολογικές επιλογές που υπάρχουν ώστε να γίνει εφικτό να παράγεται ενέργεια από ΑΠΕ σε ένα κτίριο.

“Οι πιο ώριμες τεχνολογίες παραγωγής ΑΠΕ σε ένα κτίριο είναι με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών για τη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, η χρήση φωτοβολταϊκών στο δώμα ή σε άλλη ελεύθερη επιφάνεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η χρήση αβαθούς γεωθερμίας για την υποβοήθηση των συστημάτων κλιματισμού, η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών εφόσον το επιτρέπει η θέση του κτιρίου ώστε να παράγεται επίσης ηλεκτρική ενέργεια και τέλος η χρήση βιομάζας ως καύσιμου για τη θέρμανση του κτιρίου και την παραγωγή ΖΝΧ.”

Η σχετική γνώση των εργαζομένων/χρηστών των κτιρίων για τις παραπάνω τεχνολογίες θα βοηθήσει πολύ στην επιλογή των βέλτιστων κατά περίπτωση λύσεων.
Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από εμπλεκόμενους Δήμους και Περιφέρειες στην ελληνική πλευρά της επιλέξιμης περιοχής Ελλάδας – Κύπρου προκύπτει ότι η γενική εικόνα είναι ότι τα στελέχη θεωρούν ως τις πιο διαδεδομένες και σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ στα κτίρια: Φωτοβολταϊκά Πάνελ, Ηλιακοί Θερμικοί Συλλέκτες και Γεωθερμική αντλία θερμότητας.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Στην Κύπρο ξεκίνησε το 2013 το πρόγραμμα «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» με σκοπό την προώθηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την κάλυψη ίδιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Μέχρι το τέλος του 2015 υπήρχε η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος μόνο σε κατοικίες με μέγιστη ισχύ 3kW.
Image
Το Δεκέμβριο του 2015 το πρόγραμμα αναθεωρήθηκε δίνοντας το δικαίωμα συμμετοχής σε όλους τους τύπους κτιρίων και αυξάνοντας την μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος στα 5kW. Για τα συστήματα αυτά συμψηφίζεται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το κτίριο με την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα στον κύκλο χρέωσης (net metering). Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης μεγαλύτερών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια (από 10kW έως 10MW) όπου ο συμψηφισμός όμως γίνεται ανά 20 λεπτό. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί πέραν των 11,000 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια με τη μέθοδο του net metering, ενώ στόχος είναι μέχρι το 2020 να εγκατασταθούν ακόμα 70MW που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε 15000 κτίρια. Επίσης στο κτιριακό δυναμικό της Κύπρου υπάρχει μεγάλος αριθμός εγκατεστημένων ηλιοθερμικών συστημάτων.
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Ορισμένα παραδείγματα με έργα που περιλαμβάνουν ΑΠΕ στον Ελλαδικό χώρο:
Στην Ρόδο έχουν εγκατασταθεί αυτόνομα Φ/Β συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα Δήμος Πεταλούδων στην Ρόδο.
  • Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε μόνιμες κατοικίες.
  • Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα σε αγροτική αποθήκη στην Αρχίπολη Ρόδου.
Στην Πλαγιά Λέσβου έχει εγκατασταθεί αυτόνομο υβριδικό 18kWh. Το σύστημα σχεδιάστηκε με σκοπό την τροφοδοσία ηλιακής αντλίας Lorentz PS 1800 HR-23-1, η οποία γεμίζει καθημερινά μία δεξαμενή στην Πλαγιά στη Λέσβο (Πλωμάρι). Επίσης τοποθετήθηκε ανεμογεννήτρια Whisper ονομαστικής ισχύος 1000Watts με ενσωματωμένο ελεγκτή φόρτισης και ιστό 6μ.
Στο Mitsis Alila Resort & Spa στην Ρόδο εγκαταστάθηκαν ηλιοθερμικά συστήματα του Αυστριακού Οίκου TiSUN.
Στον Κυπριακό χώρο με βάση στοιχεία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ενέργειας, προκύπτει ότι η πιο διαδεδομένη τεχνολογία ΑΠΕ στα κτίρια του δημοσίου στην Κύπρο είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα με 58 συστήματα, συνολικής ισχύος 764kW.

Συνδέσου

Image