11. Γνώση των Χρηστών των Κτιρίων για Τεχνολογίες ΕΞΕ

Ανάλυση
Οι πιο διαδεδομένες τεχνολογίες ΕΞΕ που εφαρμόζονται στα κτίρια ώστε να επιτευχθεί ΑΧΕ σε αυτά είναι: η θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με σύγχρονα χαμηλής θερμοπερατότητας, οι επεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης κλιματισμού και αερισμού με αντικατάσταση του παλαιού μη αποδοτικού εξοπλισμού, η αλλαγή καυσίμου (φυσικό αέριο), η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, η αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED και η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

“ Η γνώση και κατανόηση της λειτουργίας αυτών των εφαρμογών από τους εργαζόμενους/χρήστες των κτιρίων του κάθε δημοσίου Φορέα βοηθάει στην επιλογή της υλοποίησης των πιο κατάλληλων από αυτές ανά περίπτωση κτιρίου. Ακόμα και να μην υπάρχει εξειδικευμένη τεχνική γνώση και μόνο η αναγνώριση των αιτίων που δεν γίνεται ΑΧΕ σε ένα κτίριο από τους χρήστες αυτού βοηθάει πολύ τους ειδικούς τεχνικούς στο να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις για την ΑΧΕ.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Κατόπιν συλλογής στοιχείων προκύπτει ότι οι πιο διαδεδομένες και καινοτόμες τεχνολογίες για Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι: Ενεργειακά Κουφώματα, Εξωτερική Θερμομόνωση, Αντλία θερμότητας, Φωτισμός LED, Παθητικά συστήματα κλιμ./ψυξης, κλπ.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Με βάση τη μέχρι στιγμής άντληση στοιχείων, η γνώση των εργαζομένων/χρηστών των κτιρίων της Κύπρου για σύγχρονες τεχνολογίες ΑΧΕ είναι μέτρια. Οι πιο διαδεδομένες σύγχρονες τεχνολογίες στο νησί είναι ο φωτισμός LED και τα ενεργειακά κουφώματα, αλλά και η θερμομόνωση. Ωστόσο έχει εκφραστεί η βούληση να αυξηθεί η τεχνογνωσία για άλλες τεχνολογίες ΕΞΕ που μπορούν να εφαρμοστούν στα κτίρια του νησιού.
Image
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα για την γνώση πάνω σε τεχνολογίες ΕΞΕ στα κτίρια:
  • Ο Δήμος Λέσβου συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, που αφορούν κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου – ΔΑΦΝΗ.
  • Ο Δήμος Χίου μέσω του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 υλοποιεί την ενεργειακή αναβάθμιση του Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου.
Από τα έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν στην Κύπρο στα πλαίσια του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, αναφέρεται το έργο στην Κοινότητα Πάνω Πολεμιδίων, που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου. Προβλέπεται η θερμομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας, η θερμομόνωση εσωτερικά της οροφής, η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η αντικατάσταση όλων των κλιματιστικών μονάδων με νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED και η εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β ισχύος 15kW.

Συνδέσου

Image