8. Δραστηριοποίηση μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων

Ανάλυση
Ένας σύγχρονος θεσμός που μπορεί να βοηθήσει την υλοποίηση έργων ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια είναι αυτός της Ενεργειακής Κοινότητας. Σκοπός είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προμήθεια ενέργειας, η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

“Μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων δίνεται η δυνατότητα και παρέχεται μια τεράστια δυναμική σε Δήμους, για να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα στους παραπάνω τομείς και να χρηματοδοτηθούν δράσεις ΑΧΕ στο κτιριακό απόθεμα.”

Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Στην Ελλάδα καταρτίστηκε ειδικό νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες (Νόμος 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις») με το οποίο εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί 335 ενεργειακές κοινότητες μέχρι σήμερα, με βάση στοιχεία του ΓΕΜΗ, εκ των οποίων μία βρίσκεται στην Περιφέρεια Κρήτης, και μία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Με βάση έρευνα και συλλογή πληροφοριών για την Κύπρο, προκύπτει ότι δεν έχει ιδρυθεί ακόμα κάποια ενεργειακή κοινότητα, ωστόσο με την υιοθέτηση του πακέτου «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», αναμένονται οι πρώτες Ενεργειακές Κοινότητες σύντομα στην Κύπρο.
Image
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Στην Κύπρο δεν έχουν ιδρυθεί ενεργειακές κοινότητες. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές επιτυχημένες ενεργειακές κοινότητες όπως:
  • Η ενεργειακή κοινότητα των Φούρνων-Κορσέων με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των κατοίκων των νησιών ακολουθεί τα βήματα του έργου "TILOS", εξασφαλίζοντας παράλληλα και την υποστήριξη και αφιλοκερδής συμμετοχή του Ομίλου EEG. Στην Ενεργειακή Κοινότητα Φούρνων χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική και ηλιακή) για την παραγωγή ενέργειας. Στόχος είναι να γίνουν οι Φούρνοι το πρώτο έξυπνο πράσινο νησί της Ευρώπης. Διασφαλίζεται δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στους τους κατοίκους και εξάγεται η πλεονάζουσα παραγωγή στα γειτονικά νησιά για έσοδα.
  • Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) ιδρύθηκε το 2010. Πλέον αποτελεί ενεργή Ενεργειακή Κοινότητα υπό το Ν. 4513/2018 με περισσότερα από 370 μέλη (κάτοικοι της περιοχής) και παράγει pellet από υποπροϊόντα της δασοκομίας.

Συνδέσου

Image