2. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες (Σύμφωνο Δημάρχων, Νησιών κλπ.)

Ανάλυση
Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει χιλιάδες φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Ξεκίνησε το 2008 στην Ευρώπη, φιλοδοξώντας να συγκεντρώσει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται εθελοντικά να επιτύχουν και να υπερβούν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Η πρωτοβουλία κατάφερε να υιοθετήσει μια άνευ προηγουμένου προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή για δράσεις σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα και γρήγορα η επιτυχία της ξεπέρασε τις προσδοκίες.
Οι υπογράφουσες πόλεις δεσμεύονται να αναλάβουν δράση, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

“Για να μετατρέψουν την πολιτική τους δέσμευση σε πρακτικά μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες του Συμφώνου δεσμεύονται να υποβάλουν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία της απόφασης του τοπικού συμβουλίου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΒΕΚ), επισημαίνοντας τις κύριες δράσεις που σκοπεύουν να αναλάβουν.”

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς για την παρακολούθηση των δράσεων μετριασμού και μια Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. Η στρατηγική προσαρμογής μπορεί είτε να είναι τμήμα του ΣΔΒΕΚ είτε να αναπτυχθεί και να ενσωματωθεί σε ένα ξεχωριστό έγγραφο σχεδιασμού. Αυτή η τολμηρή πολιτική δέσμευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας κατά την οποία οι πόλεις έχουν δεσμευτεί να συντάσσουν αναφορές κάθε δύο έτη για την πρόοδο της υλοποίησης των σχεδίων τους.
Αντίστοιχη πρωτοβουλία είναι και το Σύμφωνο των Νησιών. Είναι μια εθελοντική πολιτική δέσμευση που αποτελεί το εργαλείο με το οποίο οι αρχές των νησιών θα εισάγουν στην πολιτική τους την υποχρέωση να βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων αειφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020. Το Σύμφωνο είναι διαμορφωμένο με παρόμοιο τρόπο όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Ευρωπαϊκών νησιών.
Εξειδικευμένα Στοιχεία - Ελλάδα
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα 220 δήμοι στην Ελλάδα έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων/ Νησιών, εκ των οποίων οι 139 έχουν υποβάλλει ΣΔΑΕ (ενημέρωση 5/4/2020). Τα ΣΔΑΕ που έχουν υποβληθεί βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων.
Με βάση πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στις 5/4/2020, 19 δήμοι έχουν υπογράψει το ΣτΔ στην Περιφέρεια Κρήτης, εκ των οποίων οι 15 έχουν υποβάλει Σχέδιο Δράσης. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι υπογράφοντες του Συμφώνου είναι η Χίος και η Λήμνος με την Λήμνο να έχει καταθέσει και Σχέδιο Δράσης. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 13 δήμοι έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, με 10 να έχουν υποβάλει και Σχέδιο Δράσης.
Εξειδικευμένα Στοιχεία – Κύπρος
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων στις 5/4/2020, 25 δήμοι της Κύπρου έχουν υπογράψει το Σύμφωνο και 23 έχουν υποβάλλει σχέδιο δράσης.
Image
Στην Κύπρο με βάση τα σχέδια δράσης του Δήμου Στροβόλου και Λάρνακας το 2011 προκύπτει ότι συμμετέχουν δώδεκα (12) Δήμοι και δύο (2) Κοινότητες στο Σύμφωνο των Νησιών (ISLE-PACT): Δήμος Στροβόλου, Δήμος Ιδαλίου, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Λατσιών, Δήμος Λακατάμιας, Δήμος Παραλιμνίου, Δήμος Αγλαντζιάς, Κοινότητα Γερίου, Δήμος Λάρνακας, Κοινότητα Εργατών, Δήμος Αραδίππου, Κοινότητα Ψημολόφου, Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, Δήμος Λευκάρων.
Πραγματικά Παραδείγματα από Φορείς
Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα για τη σχετική δραστηριοποίηση δημοσίωνν φορέων είναι:
  • O Δήμος Αμαρουσίου με το Σχέδιο Δράσης που κατέθεσε  το 2012, έθεσε ως στόχο τη συνολική μείωση εκπομπών κατά 20,1% έως το 2020, με επιμέρους στόχους τη μείωση των εκπομπών κατά 43,5% στα δημοτικά κτίρια και 40% στο δημοτικό φωτισμό. Μαζί με τη μείωση στους άλλους τομείς, όπως είναι τα δημοτικά οχήματα, η δημοτική συγκοινωνία κλπ, αναμένεται μείωση 115.418 τόνους CO2.
  • Ο  Δήμος  Λέρου  υπέγραψε  το  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  στις  20  Νοεμβρίου  2011  και  ξεκίνησε να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. ΅Εντός  του  Δήμου  Λέρου,  οι  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα  υπολογίζονταν  σε  46.390 τόνους  CO2  ετησίως,  με  έτος  αναφοράς  το  2009.  Ο  στόχος  που  είχε θέσει  ο  Δήμος  είναι  η  μείωση αυτών των εκπομπών κατά 20,25% (9.395 τόνοι CO2) μέχρι το έτος 2020.
  • Στην Κύπρο ο Δήμαρχος Λεμεσού υπέγραψε στις 06/09/2011 το Σύμφωνο Δημάρχων, δίνοντας έτσι το έναυσμα για την αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου τα ερχόμενα χρόνια. Με στόχο την μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 20% μέχρι το 2020, ο Δήμος Λεμεσού θα πρέπει να φτάσει τους 564.505 τόνους ετησίως από τους 705.632 τόνους που βρέθηκαν μετά την απογραφή που πραγματοποιήθηκε με βάση το έτος 2009.

Συνδέσου

Image