Κτίρια του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

Στρατηγική για την Αποδοτική Χρήση της Ενέργειας το 2030Θεσμικό Περιβάλλον Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Κοινωνικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Περιβάλλον Εσωτερικό Περιβάλλον Λειτουργίας

Image

Σημαντικά Οφέλη

Για την Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας Κύπρου

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εκπομπές CO2eq

Εκπομπές CO2eq

play-button.svg

Σχετικά με το Έργο

Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

Το στρατηγικό έργο «STRATENERGY» αποτελεί μια συνέχεια του στρατηγικού έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο-ΕΝΕΡΓΕΙΝ» (το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρου 2007-2013) σε ότι αφορά την εδραίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των πλέον αρμόδιων εθνικών δομών Ελλάδας Κύπρου για τα συναφή θέματα με ορίζοντα το 2030 συμβάλλοντας στην προτυποποίηση του «πλαισίου σχεδιασμού εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια».

Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων

Για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για όλους του τύπους των δημόσιους φορείς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Κύπρου
Διάγνωση στους Συμμετέχοντες Φορείς

Διάγνωση στους Συμμετέχοντες Φορείς

Ολοκληρωμένη ανάλυση και αξιολόγηση του τωρινού εξωτερικού περιβάλλοντος για την ΑΧΕ στα κτίρια όλων των δημοσιών φορέων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Κύπρου
Παράμετροι για την ΑΧΕ

Παράμετροι για την ΑΧΕ

Παράμετροι του στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού δημοσιών φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ΑΧΕ στα κτίρια τους έως το 2030
Κατάλληλες Αποφάσεις

Κατάλληλες Αποφάσεις

Υποστήριξη για την αποτίμηση του πλαισίου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδιασμού στους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα σε κάθε σημείο της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Κύπρου
Έμπειρες Αποφάσεις

Έμπειρες Αποφάσεις

Υποστήριξη για την δημιουργία στρατηγικής γνώσης μέσω έμπειρου εργαλείου για την ενεργειακή αποδοτικότητα δημόσιων κτιρίων από δημόσιους φορείς που αξιοποιεί τις ενεργειακές μετρήσεις από έργα ΑΧΕ σε κάθε σημείο της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Κύπρου
0
Ανακαίνιση του συνολικού εμβαδού
0
Έτη η ισχύς του ΠΕΑ
0
(m2) ΠΕΑ για δημόσια κτίρια
0
(m2) Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Έργα

Στρατηγικής και Επιδεικτικής Σημασίας

Ώριμα στρατηγικά έργα ΑΧΕ επιλέχτηκαν σε δημόσια κτίρια της περιοχής με στόχο την μείωση πρωτογενούς ενέργειας κατά ~4868 ΜWh ετησίως

Σημαντικά Έργα σε 11 Δημόσιους Φορείς

Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Θήρα

Σχολείο στην Κω

Δημαρχείο της Ανατολικής Σάμου

Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρεια Κρήτης

κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας στην Κω

Κτίριο στην Κύπρο

Νέα

Aποκτήστε πρόσβαση το Newsletter